Connect with us

All posts tagged "கொலுசு"

  • கலாச்சாரம் - Culture

    கால்ச்சலங்கை

    By September 23, 2017

    பெண்கள் அணியும் கொலுசுகளில் இவ்வளவு ரகசியம் உள்ளதா? தொன்று தொட்டு பெண்கள் நகைகளுக்கு முக்கியமாக கொடுத்து வருகின்றனர்.பெண்கள் அணியும் அணிகலன்களில், கொலுசு அணிவது...

More Posts
To Top